01/2012

 

Првиот број од Македонското спелеолошко списание е во подготовка.
Неговото излегување е предвидено да биде до крајот на 2012.

 

Со почит,
Уредувачки одбор на МСС.

 

Comments are closed.