Изданија

 

МСС се објавува со два броја годишно, еден во зимскиот период, еден во летниот период.

 

01/2012
Во тек е подготовката на првото издание на МСС (01/2012).
Неговото излегување е предвидено да биде до крајот на 2012.

 

02/2013
Вториот број на МСС е планиран за пролетта 2013

 

03/2013
Третиот број на МСС е планиран за есента 2013

 

Со почит,
Уредувачки одбор на МСС.

 

Comments are closed.